Enne testi tegemist vaata üle vastav õppetükk.

Kiirtest – Tund 1

Igasse lünka ÜKS sõna. NB! Keeletark, TS-kast, servasõnad

 1. Millal me eksami tulemused ……………  ……………..?
 2. …………… tekstis kõigile asesõnadele joon …………. .
 3. Ta rääks nii segaselt, et ma ei saanud tema ………….. mitte midagi aru.
 4. Kui teil …………… harjutusi tehes küsimusi, palun pange need …………. .
 5. Suuga teeb suure ……………, käega ei ……………… pesagi.
 6. Võistluse ……………… andis võitjatele ……………. Eesti president isiklikult.
 7. See oli tõesti ………………. tegu, et üksi ………….. poole maakera kolida.
 8. Neid lugusid on raske ……………, mõlemad on omapärased.
 9. Ärge grammatikaga ……………. ……………, tundke õppimisest …………. .
 10. Ministeeriumi koostatud koolide ………………. oli meie kool eksamitulemuste põhjal kõrgel ………….. .
 11. ……………. kodus eelmiste õppetükkide kasulikke …………….. .
 12. Pool klassist ei …………… seda ………………. lahendada.
 13. Närvilised õpilased ……………… meeleheitlikult vigu ……………….. .
 14. Miks te nii arvate? ………………… oma arvamust.
 15. Ärge …………… eesti keele õppimist liiga ……………… .
 16. Mõnikord on õpilased ……………., nad kaotavad kiiresti …….. õppimise vastu.
 17. Eestikeelset kõnet ………………. täishäälikute rohkus.
 18. Mul lihtsalt ei …………….., ma kukkusin …………….. läbi.
 19. Kurdid inimesed kasutavad suhtlemiseks ……………… .
 20. Mitmesse ……………. on see romaan …………….?
 21. Korralik inimene peab alati oma …………… ja teeb, mida ta on …………… .
 22. Ära pahanda, ma tõesti ei ………….. seda nii.
 23. Ütle selge ……………, mis selle projekti …………….. on.
 24. Pole mõtet sellistele asjadele oma ………….. ja raha ……………. .
 25. Palun ………….. oma ettepanekud kõige …………….. järgmisel esmaspäeval.
 26. Koosolek …………….. lõppema, kes soovib veel sõna …………….?
 27. Nii maitsvad koogid, need …………….. tõesti keele ………….. .
 28. …………….. keeled …………., et nende suhted pole just kõige roosilisemad.
 29. Nad ei …………… seda poole sõnagagi, et neil selline plaan on.
 30. See on väga nutikas idee, tasub kindlasti …………….. taha ……………. .
 31. Aktiivsetel ……………. on alati tunnis ………….. mõni hea idee või küsimus.
 32. Mikk on vähese ………….., talle meeldib rohkem ……………… kui rääkida.
 33. Kas te soovite ruudulist või …………….. vihikut?
 34. Õpilased pidid …………… huvitavaid …………… selle eseme kasutamise kohta.
 35. Keegi on jälle prahti maha …………………. .
 36. Tema suurim …………… on esikoht luulekonkursil.

 

Print Friendly