Helge, huvitav, süsteemne, konkreetne.

Õpiku tutvustus

 

EESMÄRGID

 

SIHTRÜHM JA MAHT

 

KURSUSE ÕPPEKEEL

B2 kursusel õppijate emakeelt ei kasutata. Uusi sõnu, väljendeid ja grammatikat seletame ainult eesti keeles ja eesti keele kaudu. Vajadusel tõlgime üksikuid abstraktseid mõisteid.

 

METOODILINE ALUS

 

ÜLESEHITUS JA SISU

 

SISSEJUHATAVAD ÜLESANDED

 

ÜTLE TEISITI!

 

KIRJUTAMISÜLESANDED

 

TEGUSÕNAD

 

KEELETARK

 

HARJUTUSED

 

KORDAMISTUND

 

L NAGU LUGEMIK